Stichting Kinderhulp Oeganda - Part 10

Welkom

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.
3 april 2016

Goed bezig

Begin 2016 hebben we de balans opgemaakt over het afgelopen jaar en het blijkt dat december voor onze stichting een zeer goede maand is geweest. Veel mensen zijn geraakt door ons project en hebben ook onze vraag voor steun vanuit hun hart beantwoord. Van particulieren kwam € 350 aan giften binnen. Het eerder genoemde benefietconcert heeft € 1660 opgeleverd. De tulpenactie van de sbo Facet school uit Zwolle bracht € 750 bijeen. Vier verschillende diakonieën uit omliggende dorpen verrasten ons met hun bijdrage; twee collectes van € 260 en € 170, en twee giften van € 500 en € 300. Dan wordt het inderdaad een feestmaand! Dit is een prachtige stimulans voor ons werk voor de weeskinderen in Oeganda. Wij bedanken allen hartelijk.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

21 februari 2016

bloembollenactie

De sbo Facet school uit Zwolle heeft het 2e halfjaar van 2015 een bloembollenaktie gehouden met hun leerlingen, in samenwerking met de bloembollenkweker Ebbers uit Creil. Leerkracht Froukje Jellesma heeft de opbrengst van deze actie in overleg met ons bestemd voor de Stichting Kinderhulp Oeganda. De totale opbrengst was maar liefst € 750, een GEWELDIG resultaat. Allen hartelijk bedankt.

2 reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

23 december 2015

1jaar

Onze stichting bestaat nu ruim 1 jaar en er is veel gebeurd. Een jaar waarin met veel enthousiasme aan onze projecten is gewerkt. Huizen zijn afgemaakt en in gebruik genomen als school. Het kinderdorp Bulamu ontwikkelt zich als een echt dorp en daar zijn we erg blij mee. Iedereen willen we dan ook hartelijk bedanken voor de steun in het afgelopen jaar. Wij hopen en met ons ook de kinderen in Oeganda, dat we ook in het nieuwe jaar weer op U mogen rekenen.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

16 november 2015

reisbulamu-nov2015

Woensdag 18 november vertrekken Frits van der Heide en Roelie de Haan naar Oeganda, om een bezoek te brengen aan Bulamu. Alle voorbereidingen zijn getroffen en met vier volle koffers gaan zij voor een week naar het kinderdorp wat ons zo na aan het hart ligt. Er zijn al vele afspraken gemaakt, met ondermeer de oprichter Joseph Lubega, en met de bouwkundige David Ssembajwe. Het vierde huis is net afgemaakt en er worden plannen besproken voor de twee huizen die nog afgebouwd gaan worden. Ook zijn we benieuwd naar het weerzien met de kinderen. Roelie neemt lesmateriaal mee en gaat ook zelf nog les geven. Als Oeganda werkgroep wensen we Frits en Roelie een goede en inspirerende reis.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

15 november 2015

benefietconcert-2

In een goed gevuld Gereformeerd kerkgebouw werd zondagmiddag een benefietconcert gehouden. Het popkoor olv Janny Brandsma, de djembé groep Doundounclakson uit Creil, het Wyvenkoor, de Shanty’s en Anne van Dijk werkten hier belangeloos aan mee.Tijdens de pauze vonden de hapjes, gemaakt door de uit Oeganda afkomstige Olivia, gretig aftrek. Het concert werd afgesloten met een polonaise. De opbrengst van deze gezellige middag is bijna €1700. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank! (bron Lemsternijs).

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

benefietconcert

Wij organiseren een benefietconcert op zondag 8 november in de Gereformeerde Kerk te Lemmer. De aanvang is 14.30 uur. Met medewerking van het Shantykoor, het Lemster Folk, Lemster Wiven en het Popkoor onder leiding van Jannie Brandsma. Van harte welkom! De opbrengst is voor onze stichting (bron Lemsternijs).

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

natuurtocht

De deelnemers aan de excursie naar de Grutte Brekken hebben zaterdag 26 september een prachtige rondleiding gehad. Onder leiding van de gids Henk Jan van Staatsbosbeheer werd het gezelschap rondgereden per trekker door Piet van der Velden. Als dank voor de tocht werd er door de deelnemers ruim € 250 gedoneerd voor onze stichting (bron Lemsternijs).

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

21 september 2015

excursie

Het belooft een interessante tocht te worden met trekker en wagen, zittend op strobalen. Een gids van SBB vertelt over het natuurgebied , de inrichting en de vogels. Deelname is gratis, maar er wordt wel een bijdrage gevraagd voor onze stichting. Opgeven voor 25 september bij contact.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

14 september 2015

pepermunt

Om de afbouw van de familiehuizen verder te financieren houdt de Stichting Kinderhulp Oeganda een pepermuntverkoopactie. De vrijwilligers van de stichting kunnen dus bij U aankloppen. We vragen u om deze actie te steunen.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

ANBI logo

De belastingdienst heeft Stichting Kinderhulp Oeganda de ANBI-status toegekend. Een mooie bevestiging voor het werk van onze stichting. Dit betekent dat iedere gift aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze status geldt met terugwerkende kracht vanaf de oprichting van de stichting, dus met ingang van 21 november 2014.

2 reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Volg ons