Stichting Kinderhulp Oeganda - Part 11

Welkom

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.
6 oktober 2016

Vijfde huis

Het eerste halfjaar van 2016 ligt al weer ruim achter ons en wij hebben als stichting een prima periode gekend met onze activiteiten voor en in het kinderdorp. Er is een halfjaarverslag gemaakt waarin alles op een rijtje is gezet. Zoals jullie kunnen lezen zijn er grote vorderingen gemaakt, het 5e huis is klaar en er volgen nu maar liefst 470 kinderen les op de lagere school. Wij zijn dan ook heel dankbaar dat wij dit voor deze kinderen hebben kunnen realiseren. Dat geeft ons ook weer de inspiratie om enthousiast verder te gaan, want onze volgende uitdaging is het afbouwen van het 6e huis en tevens een beschermende muur tussen de twee rijen huizen.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

8 september 2016

Benefietconcert

Binnenkort is er een benefietconcert in samenwerking met de VBG Emmeloord, op zaterdag 8 oktober a.s. Dit concert wordt gehouden in VBG De Fontein, Wilgenlaan 4, Emmeloord. Het begint om 19.30 uur. En de opbrengst is voor de huisvesting van weeskinderen in kinderdorp Bulamu. Graag zien wij u op deze feestelijke avond!
U kunt hier de poster bekijken.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

28 juni 2016

Menu benefietdiner

Donderdag 23 juni 2016 is de vrijwilligersgroep uitgenodigd voor een diner in het restaurant van ROC De Friese Poort in Sneek. Ook konden zij extra gasten meenemen om deel te nemen. Dit diner was tevens het examen van enkele studenten van de studierichting Horeca. Zij maakten de gerechten van het menu en verzorgden de bediening. Voor een groep van 20 personen konden zij hun culinaire kunsten tonen. Tijdens het diner heeft Frits verteld over de huidige situatie op Bulamu, het vijfde huis is nu ook klaar. En de opbrengst van het diner komt ten goede aan het eerstvolgende doel: het afbouwen van het zesde huis. De dinergasten hebben heerlijk gegeten en een fijne avond gehad.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

13 juni 2016

Eerste drie huizen

Met de oprichting van onze stichting hebben we als doel gesteld, de door ons gebouwde casco`s af te bouwen. Afgelopen november hebben we zelf kunnen zien wat de resultaten zijn van onze inspanningen. Er zijn 4 huizen klaar en ook in gebruik. Ze zijn door David en zijn ploeg zeer keurig afgewerkt en ook netjes geverfd in een frisse kleur. Het eerste huis is een familiehuis en wordt bewoond door een groep jongens en er heeft ook een gastenkamer. De volgende twee huizen zijn afgebouwd als schoollokalen voor de basisschool.

Tweede huis

Er zijn in totaal 8 lokalen. Hierin wordt door 14 leerkrachten les gegeven aan 240 kinderen, uit het kinderdorp zelf en uit de omgeving. Zo zie je dat het kinderdorp ook meer een streekfunctie krijgt. Het tweede huis is heel mooi door een schilderes, Marjon Mijnsbergen, beschilderd. Samen met de kinderen heeft zij diverse educatieve voorstellingen aangebracht.

Opening vierde huis

Het vierde huis wat wij, Roelie en Frits, officieel mochten openen is weer anders afgewerkt, zo zijn de binnenmuren verwijderd en doet het huis dienst als examenzaal. Er kunnen ook presentaties gegeven worden. Daarnaast wordt het gebruikt voor de kleuteropvang.

Nog twee casco's

Ieder in het dorp is zeer blij en tevreden met dit resultaat. Ook wij als stichting hebben een voldaan gevoel en danken een ieder die meegewerkt heeft aan acties of op een andere wijze ons werk steunt en mogelijk maakt. Maar het werk is nog niet klaar en wij gaan door om de volgende twee casco`s ook net zo mooi aan de kinderen op te leveren als deze eerste vier.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

8 juni 2016

Koolplanten

Tijdens ons bezoek aan het kinderdorp Bulamu (november 2015), waren we blij verrast te zien hoeveel men doet om zelfvoorzienend te zijn. Op het bijna 10 hectare grote terrein is er ruimte om te leven, ruimte voor huizen, school, keuken, speelterrein en sportveld. Daarnaast worden diverse gewassen verbouwd op alle vrije stukken grond in het kinderdorp, allemaal voor eigen gebruik. Er zijn bananenbomen geplant, en velden met kool, aardappelen, tomaten, paprika`s en mais aangelegd. Ook zijn er door een sponsor 150 fruitbomen geplant. De huismoeders en kinderen zijn druk in de weer om akkerbouw tot een succes te maken.

Varkens

Naast het verbouwen van gewassen, worden er ook dieren gehouden. Zo zijn er kippen, geiten, enkele koeien en veel varkens (ongeveer 80 stuks). Alles met elkaar is dit een positieve ontwikkeling. Het kinderdorp kan zo in haar eigen levensonderhoud voorzien.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

10 april 2016

Goed bezig

Twee diakonieën hebben besloten dit jaar hun 40-dagenproject te bestemmen voor onze stichting. Het zijn de diakonieën van de PKN kerk Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel en van de PKN kerk Sint Nicolaasga-Idskenhuizen-Tjerkgaast. In Sint Nicolaasga werkt ook de basisschool de Paedwizer mee aan het project. In beide kerken en op school hebben we een diapresentatie verzorgd over het kinderdorp Bulamu. Wij zijn als stichting zeer blij met deze twee projecten en zo kunnen wij de plannen voor het kinderdorp ook daadwerkelijk uitvoeren en zo voor de kinderen het verschil maken.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

3 april 2016

Goed bezig

Begin 2016 hebben we de balans opgemaakt over het afgelopen jaar en het blijkt dat december voor onze stichting een zeer goede maand is geweest. Veel mensen zijn geraakt door ons project en hebben ook onze vraag voor steun vanuit hun hart beantwoord. Van particulieren kwam € 350 aan giften binnen. Het eerder genoemde benefietconcert heeft € 1660 opgeleverd. De tulpenactie van de sbo Facet school uit Zwolle bracht € 750 bijeen. Vier verschillende diakonieën uit omliggende dorpen verrasten ons met hun bijdrage; twee collectes van € 260 en € 170, en twee giften van € 500 en € 300. Dan wordt het inderdaad een feestmaand! Dit is een prachtige stimulans voor ons werk voor de weeskinderen in Oeganda. Wij bedanken allen hartelijk.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

21 februari 2016

bloembollenactie

De sbo Facet school uit Zwolle heeft het 2e halfjaar van 2015 een bloembollenaktie gehouden met hun leerlingen, in samenwerking met de bloembollenkweker Ebbers uit Creil. Leerkracht Froukje Jellesma heeft de opbrengst van deze actie in overleg met ons bestemd voor de Stichting Kinderhulp Oeganda. De totale opbrengst was maar liefst € 750, een GEWELDIG resultaat. Allen hartelijk bedankt.

2 reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

23 december 2015

1jaar

Onze stichting bestaat nu ruim 1 jaar en er is veel gebeurd. Een jaar waarin met veel enthousiasme aan onze projecten is gewerkt. Huizen zijn afgemaakt en in gebruik genomen als school. Het kinderdorp Bulamu ontwikkelt zich als een echt dorp en daar zijn we erg blij mee. Iedereen willen we dan ook hartelijk bedanken voor de steun in het afgelopen jaar. Wij hopen en met ons ook de kinderen in Oeganda, dat we ook in het nieuwe jaar weer op U mogen rekenen.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

16 november 2015

reisbulamu-nov2015

Woensdag 18 november vertrekken Frits van der Heide en Roelie de Haan naar Oeganda, om een bezoek te brengen aan Bulamu. Alle voorbereidingen zijn getroffen en met vier volle koffers gaan zij voor een week naar het kinderdorp wat ons zo na aan het hart ligt. Er zijn al vele afspraken gemaakt, met ondermeer de oprichter Joseph Lubega, en met de bouwkundige David Ssembajwe. Het vierde huis is net afgemaakt en er worden plannen besproken voor de twee huizen die nog afgebouwd gaan worden. Ook zijn we benieuwd naar het weerzien met de kinderen. Roelie neemt lesmateriaal mee en gaat ook zelf nog les geven. Als Oeganda werkgroep wensen we Frits en Roelie een goede en inspirerende reis.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Volg ons