Stichting Kinderhulp Oeganda - Part 12

Welkom

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.

benefietconcert

Wij organiseren een benefietconcert op zondag 8 november in de Gereformeerde Kerk te Lemmer. De aanvang is 14.30 uur. Met medewerking van het Shantykoor, het Lemster Folk, Lemster Wiven en het Popkoor onder leiding van Jannie Brandsma. Van harte welkom! De opbrengst is voor onze stichting (bron Lemsternijs).

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

natuurtocht

De deelnemers aan de excursie naar de Grutte Brekken hebben zaterdag 26 september een prachtige rondleiding gehad. Onder leiding van de gids Henk Jan van Staatsbosbeheer werd het gezelschap rondgereden per trekker door Piet van der Velden. Als dank voor de tocht werd er door de deelnemers ruim € 250 gedoneerd voor onze stichting (bron Lemsternijs).

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

21 september 2015

excursie

Het belooft een interessante tocht te worden met trekker en wagen, zittend op strobalen. Een gids van SBB vertelt over het natuurgebied , de inrichting en de vogels. Deelname is gratis, maar er wordt wel een bijdrage gevraagd voor onze stichting. Opgeven voor 25 september bij contact.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

14 september 2015

pepermunt

Om de afbouw van de familiehuizen verder te financieren houdt de Stichting Kinderhulp Oeganda een pepermuntverkoopactie. De vrijwilligers van de stichting kunnen dus bij U aankloppen. We vragen u om deze actie te steunen.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

ANBI logo

De belastingdienst heeft Stichting Kinderhulp Oeganda de ANBI-status toegekend. Een mooie bevestiging voor het werk van onze stichting. Dit betekent dat iedere gift aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze status geldt met terugwerkende kracht vanaf de oprichting van de stichting, dus met ingang van 21 november 2014.

2 reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Schoolbanken

School de Arke heeft besloten het gespaarde zendingsgeld van de laatste maanden te bestemmen voor onze stichting. Het is een bedrag van € 369,91. Wij willen de school en de kinderen hartelijk bedanken en hebben met het geld al 4 schoolbanken gekocht. Daar was echt behoefte aan in de net gerealiseerde schoollokalen. De rest van het geld zullen we gebruiken om het vierde huis af te bouwen.

2 reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Omslag 40-dagenproject 2015

In juni is bekend geworden dat de opbrengst van het 40-dagenproject ruim € 7000 is. In de tijd voor Pasen is door kerk en school gespaard voor Bulamu door het organiseren van diverse activiteiten zoals de narcisactie, het muziekproject op CBS de Arke, de sobere maaltijden, pelgrimage, etc. Deze opbrengst wordt besteed aan de afbouw van het vierde huis. Fijn dat we daarmee kunnen beginnen. Geweldig bedankt voor de inzet van allen die hieraan hebben meegewerkt!

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Les in derde huis

Nu de website klaar is kunnen we ook vermelden dat de Ronde Tafel Lemsterland dit voorjaar € 250,00 beschikbaar heeft gesteld voor onze stichting en dus voor het kinderdorp Bulamu in Oeganda. Mede door deze gift hebben we van het derde huis ook tijdelijke leslokalen weten te realiseren. In dat huis wordt in vier lokalen lesgegeven. Omdat de regering eist dat in elk weeskinderdorp ook lessen gegeven worden was de noodzaak voor leslokalen groot. Wij zijn blij dat we deze tijdelijke oplossing hebben gevonden door nu twee huizen om te bouwen als schoolgebouwen. We zijn de Ronde Tafel Lemsterland zeer erkentelijk.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

6 juni 2015

Rommelmarkt Makkum

Zaterdag 30 mei stond Stichting Kinderhulp Oeganda op de rommelmarkt van de PKN kerk te Makkum met een informatiestand. Naast een informatietafel werden er dia`s vertoond over het werk in het kinderdorp. We kregen spontane giften en van de organisatie kreeg onze stichting maar liefst € 1.000 aangeboden voor ons werk in Bulamu. Rommelmarkt Makkum, hartelijk bedankt!

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

31 mei 2015

bestuur

In mei 2015 is de website van de stichting gelanceerd. Vanaf de oprichting was de stichting al te volgen via haar facebookpagina. Op de website worden nu ook de nieuwsberichten geplaatst. En valt er uiteraard meer te lezen over onze stichting, onze activiteiten en de hulp aan de kinderen in Oeganda.

3 reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Volg ons