Stichting Kinderhulp Oeganda - Part 15

Welkom

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.

Les in derde huis

Nu de website klaar is kunnen we ook vermelden dat de Ronde Tafel Lemsterland dit voorjaar € 250,00 beschikbaar heeft gesteld voor onze stichting en dus voor het kinderdorp Bulamu in Oeganda. Mede door deze gift hebben we van het derde huis ook tijdelijke leslokalen weten te realiseren. In dat huis wordt in vier lokalen lesgegeven. Omdat de regering eist dat in elk weeskinderdorp ook lessen gegeven worden was de noodzaak voor leslokalen groot. Wij zijn blij dat we deze tijdelijke oplossing hebben gevonden door nu twee huizen om te bouwen als schoolgebouwen. We zijn de Ronde Tafel Lemsterland zeer erkentelijk.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

6 juni 2015

Rommelmarkt Makkum

Zaterdag 30 mei stond Stichting Kinderhulp Oeganda op de rommelmarkt van de PKN kerk te Makkum met een informatiestand. Naast een informatietafel werden er dia`s vertoond over het werk in het kinderdorp. We kregen spontane giften en van de organisatie kreeg onze stichting maar liefst € 1.000 aangeboden voor ons werk in Bulamu. Rommelmarkt Makkum, hartelijk bedankt!

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

31 mei 2015

bestuur

In mei 2015 is de website van de stichting gelanceerd. Vanaf de oprichting was de stichting al te volgen via haar facebookpagina. Op de website worden nu ook de nieuwsberichten geplaatst. En valt er uiteraard meer te lezen over onze stichting, onze activiteiten en de hulp aan de kinderen in Oeganda.

3 reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Volg ons