Stichting Kinderhulp Oeganda - Part 2

Welkom

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.
8 december 2022

Vergeten kinderen

Er is een boekje van Ingrid van Diest met verhalen over de eerste kinderen die werden opgevangen door Joseph Lubega. Het zijn indrukwekkende levensverhalen. Het is soms bijna niet voor te stellen wat de kinderen allemaal meegemaakt hebben in hun soms nog maar korte leven.

In 2000 begon Joseph Lubega met het opvangen van wees- en straatkinderen in zijn huis en later in 2008 kreeg hij dankzij sponsoren een stuk grond en is het kinderdorp Bulamu ontstaan. Bulamu betekent nieuw leven. En nieuw leven is exact wat hij deze kinderen kon bieden.

Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar. Wie graag een boekje wil, kan een berichtje sturen. Wij zorgen dan dat u een exemplaar krijgt. Frits van der Heide; fritsgeke@hotmail.com

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

2 december 2022

Bulamudiner 2022

Het benefietdiner was zaterdag 12 november. Maar liefst 120 personen hadden zich opgegeven en waren aanwezig in opperbeste stemming. In een sfeervolle zaal schoven de mensen aan tafel en raakten met elkaar aan de praat. Het was een gemengd gezelschap met vrienden, bouwers, sponsoren, families en anderen die Bulamu een warm hart toedragen.

Bulamudiner 2022

Na een hartelijk welkom en een korte presentatie door Frits van der Heide kon het diner beginnen. Een heerlijk buffet in drie gangen werd verzorgd door de Beachclub. Tussendoor werd de muziek verzorgd door Charis de Bruin (zang), Stoffel Zandstra en Coen Mollema (begeleiding). Een prachtig optreden met muziek voor iedereen! We kunnen terugzien op een gezellige avond en een mooie opbrengst van maar liefst € 2150!

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

25 oktober 2022

Najaarsbrief

De najaarsbrief is uit. Zo blijft u op de hoogte van wat we doen. Naast een update van het afgelopen halfjaar, ook weer een blik op de nieuwe activiteiten. Wij kunnen dit allemaal realiseren dankzij uw steun en hulp.

Najaarsbrief 2022.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Bulamudiner

Na 2 jaar waarin geen diner mogelijk was, nodigt Stichting Kinderhulp Oeganda u, als sponsoren en vrienden van Bulamu, weer van harte uit voor dit benefietdiner. Naast lekker eten en onderlinge gezelligheid kunt u ook genieten van muziek. Ook steunt u tevens het goede doel (€ 10,00 van de inleg). We zien u graag op 12 november om 17.00 uur in de Beachclub te Lemmer.

Opgeven vóór 7 november a.s. Kijk voor het programma op het affiche of hier in het document.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Cheque wandeltocht Gaasterland

Op 1 mei was de Gaasterland Wandeltocht georganiseerd door de Lionsclub “Tusken Mar en Klif” uit Balk. De wandeltocht werd al twee keer uitgesteld, maar nu was het raak. Ook dankzij het mooie weer trok de tocht veel deelnemers. En de organisatie in handen van de Lionsclub was prima.

De opbrengst bestemmen de Lions gewoonlijk aan goede doelen. En dit jaar was de opbrengst voor onze Stichting Kinderhulp Oeganda, samen met de stichting Bouwen met de Bouwma`s uit Bakhuizen. Door een geweldige opbrengst we kregen maar liefst een cheque van € 5.000. Deze werd namens de Lions overhandigd door Kees Heegsma. Hartelijk dank! Wij gaan de opbrengst weer bestemmen voor enkele bouwprojecten in het kinderdorp Bulamu in Oeganda.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

7 juni 2022

Voorjaarsbrief

Dankzij een actie van de ZWO van PKN Lemmer hebben we een toiletblok kunnen realiseren. Het toiletblok heeft 8 douches en 8 toiletten en is alleen voor meisjes, zodat ze meer privacy hebben. Op de overdekte buitenplaats is er ruimte om kleren te wassen. De kinderen moeten allemaal zelf hun kleren wassen. Dit is een grote verbetering en de meisjes zijn er heel blij mee.

Bekijk meer foto’s van de bouw.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

19 mei 2022

Voorjaarsbrief

Elk jaar is er tweemaal een update over ons werk als stichting. Zo blijft u op de hoogte wat we doen. De voorjaarsbrief is nu beschikbaar met een update over de gerealiseerde projecten op het kinderdorp Bulamu en de huidige situatie.

Wij kunnen dit allemaal realiseren dankzij uw steun en hulp.

Doorlopend is er een actie voor het inzamelen en recyclen van cartridges, toners en oude mobieltjes. Het is een klein gebaar voor ieder, maar alles samen toch een flinke steun voor ons werk! Lever ze daarom in bij Frits van der Heide, Pollux 8, Lemmer.

Voorjaarsbrief 2022.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

6 mei 2022

Opbouw muur

De muur rondom de compound is nu helemaal af. De compound biedt nu nog meer een veilige omgeving voor de kinderen. Samen met de bewaakte ingangspoort en de 24-uursbewaking geeft dit een veilig gevoel.

Onze bouwer David en zijn compagnons zijn 3 maanden aan het bouwen geweest. David is nu bezig met het tegelen van het nieuwe toiletblock en het overkappen van de wasplaats.

Meer foto’s.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

29 april 2022

Naaimachine

In maart hebben we geld overgemaakt voor de aanschaf van een naaimachine. De kleren van de kinderen worden elke dag gedragen en hebben ook wel wat reparaties nodig. Om reparaties uit te besteden wordt veel te duur. Er is een goede machine aangeschaft, wel een trapmachine maar die gaan ook minder gauw stuk.

Naaimachine

Direct na aanschaf heeft Joseph Sserwadda, een zelfstandig kleermaker, de eerste reparatiewerkzaamheden verricht. De kinderen kwamen met hun kleren in de rij staan. Joseph Sserwadda is opgegroeid in Bulamu en heeft later met succes een opleiding kleermaker gevolgd, hij verzorgt ook de uniformen voor de kinderen van de primary school. Ook is er een naaister ingehuurd die naailes geeft aan kinderen in de hoogste klassen van de primary school. Hiervoor is de klas eigenlijk al te groot en is er te weinig materiaal, maar er is zo toch een begin om ook zelf reparaties te doen.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

20 april 2022

De Gaasterland Wandeltocht wordt georganiseerd door Lionsclub Balk, ‘Tusken Mar en Klif’. De opbrengst van de wandeltocht komt geheel ten goede aan een tweetal goede doelen, namelijk Stichting ‘Bouwen met Bouma’s’ en Stichting ‘Kinderhulp Oeganda’. Beide stichtingen worden begeleid en gecontroleerd door Nederlandse vrijwilligers. De eerste realiseert in Zambia kleinschalige bouwprojecten, met name scholen en de tweede stichting helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen. Met je deelname aan de Gaasterland Wandeltocht steun je beide stichtingen! Met de koop van kaarten in de voorverkoop verdien je een leuke korting en ben je zeker van deelname aan dit gezellige en sportieve evenement, voor het goede doel.

Tot zondag 1 mei!

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Volg ons