Stichting Kinderhulp Oeganda - Part 2

Welkom

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.
28 april 2023

Extra klaslokalen secondary school

Vrijdag 21 april ging onze voorzitter Frits van der heide samen met zijn vrouw Geke en neef, met dezelfde naam Frits van der Heide en zijn vriendin Gini, voor 10 dagen naar Het kinderdorp. Zij gaan daar alles wat er de afgelopen jaren allemaal gerealiseerd is met eigen ogen bekijken.

We hebben als stichting veel plannen gerealiseerd, wat een hele verbetering is voor de leefbaarheid op het dorp. Zo wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de bouw van 3 extra klaslokalen bij de secondary school (middelbare school).

Het zou mooi zijn als er bij de primary school (basisschool) ook nog extra klaslokalen kunnen worden gerealiseerd. Natuurlijk zullen we bij terugkomst het verslag van de reis op de site zetten. We houden u op de hoogte. Veel succes daar in het kinderdorp Bulamu!

Bekijk de foto’s van de klaslokalen.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Waterpomp gestolen

Zaterdag 1 april mailde Joseph Lubega van het kinderdorp dat de waterpomp gestolen was. Jammer genoeg geen 1 aprilgrap. In Oeganda ging men proberen om de oude waterpomp nog weer te installeren en hier in Lemmer probeerde Frits van der Heide contacten aan te spreken voor het eventueel bestellen van een nieuwe pomp. Nu bleek dat de oude pomp helemaal niet meer werkte. Dus was er geen water voor 850 kinderen.

Geen water voor toilet, wassen, drinken en eten klaarmaken. De kinderen gingen in het naastgelegen meer wassen wat tot gevolg had dat een meisje maar net van de verdrinkingsdood kon worden gered. Ook zit in het water de bilharziabacterie en er is een grote kans op het krijgen van malaria.

Waterpomp gestolen

Het duurde te lang om een pomp in Nederland te kopen en dan mee te nemen. En Frits ging er pas twee weken later heen. Dus zondag hebben we van onze stichting geld vrijgemaakt en ter plaatse in Oeganda een nieuwe pomp besteld. Deze is maandag direct geleverd en geplaatst. Tot grote blijdschap en dankbaarheid van Joseph en de kinderen.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

De Gaasterland Wandeltocht wordt georganiseerd door Lionsclub Balk, Tusken Mar en Klif. De opbrengst van de wandeltocht komt geheel ten goede aan een tweetal goede doelen, waarvan één in het buitenland, namelijk Stichting Kinderhulp Oeganda en één lokaal goed doel, Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland (Balk en Lemmer). Met je deelname aan de Gaasterland Wandeltocht steun je beide stichtingen! Met de koop van kaarten in de voorverkoop verdien je een leuke korting en ben je zeker van deelname aan dit gezellige en sportieve evenement, voor het goede doel.

Schrijf je nu in via de website. Tot zondag 7 mei!

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

2 januari 2023

Logo

In november en december 2022 is er ruim € 5500 aan giften binnengekomen. Geweldig bedankt iedereen! Deze giften betekenen weer veel voor de kinderen in Bulamu. In dit nieuwe jaar houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen, u kunt op ons rekenen.

Samen kunnen we het verschil maken. Uw steunt telt!

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

15 december 2022

Kerstgroet

Stichting Kinderhulp Oeganda bedankt iedereen voor alle steun in het afgelopen jaar. Wij zijn dankbaar dat Bulamu weer volop kinderen onderdak, onderwijs en een veilige plek geeft. Fijne feestdagen voor iedereen en alle goeds en voorspoed in 2023. Tot ziens in het nieuwe jaar.

Wilt u onze stichting steunen? Dan kan door uw gift over te maken op bankrekening NL27RABO0300677162. Hartelijk dank!

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

8 december 2022

Vergeten kinderen

Er is een boekje van Ingrid van Diest met verhalen over de eerste kinderen die werden opgevangen door Joseph Lubega. Het zijn indrukwekkende levensverhalen. Het is soms bijna niet voor te stellen wat de kinderen allemaal meegemaakt hebben in hun soms nog maar korte leven.

In 2000 begon Joseph Lubega met het opvangen van wees- en straatkinderen in zijn huis en later in 2008 kreeg hij dankzij sponsoren een stuk grond en is het kinderdorp Bulamu ontstaan. Bulamu betekent nieuw leven. En nieuw leven is exact wat hij deze kinderen kon bieden.

Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar. Wie graag een boekje wil, kan een berichtje sturen. Wij zorgen dan dat u een exemplaar krijgt. Frits van der Heide; fritsgeke@hotmail.com

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

2 december 2022

Bulamudiner 2022

Het benefietdiner was zaterdag 12 november. Maar liefst 120 personen hadden zich opgegeven en waren aanwezig in opperbeste stemming. In een sfeervolle zaal schoven de mensen aan tafel en raakten met elkaar aan de praat. Het was een gemengd gezelschap met vrienden, bouwers, sponsoren, families en anderen die Bulamu een warm hart toedragen.

Bulamudiner 2022

Na een hartelijk welkom en een korte presentatie door Frits van der Heide kon het diner beginnen. Een heerlijk buffet in drie gangen werd verzorgd door de Beachclub. Tussendoor werd de muziek verzorgd door Charis de Bruin (zang), Stoffel Zandstra en Coen Mollema (begeleiding). Een prachtig optreden met muziek voor iedereen! We kunnen terugzien op een gezellige avond en een mooie opbrengst van maar liefst € 2150!

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

25 oktober 2022

Najaarsbrief

De najaarsbrief is uit. Zo blijft u op de hoogte van wat we doen. Naast een update van het afgelopen halfjaar, ook weer een blik op de nieuwe activiteiten. Wij kunnen dit allemaal realiseren dankzij uw steun en hulp.

Najaarsbrief 2022.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Bulamudiner

Na 2 jaar waarin geen diner mogelijk was, nodigt Stichting Kinderhulp Oeganda u, als sponsoren en vrienden van Bulamu, weer van harte uit voor dit benefietdiner. Naast lekker eten en onderlinge gezelligheid kunt u ook genieten van muziek. Ook steunt u tevens het goede doel (€ 10,00 van de inleg). We zien u graag op 12 november om 17.00 uur in de Beachclub te Lemmer.

Opgeven vóór 7 november a.s. Kijk voor het programma op het affiche of hier in het document.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Cheque wandeltocht Gaasterland

Op 1 mei was de Gaasterland Wandeltocht georganiseerd door de Lionsclub “Tusken Mar en Klif” uit Balk. De wandeltocht werd al twee keer uitgesteld, maar nu was het raak. Ook dankzij het mooie weer trok de tocht veel deelnemers. En de organisatie in handen van de Lionsclub was prima.

De opbrengst bestemmen de Lions gewoonlijk aan goede doelen. En dit jaar was de opbrengst voor onze Stichting Kinderhulp Oeganda, samen met de stichting Bouwen met de Bouwma`s uit Bakhuizen. Door een geweldige opbrengst we kregen maar liefst een cheque van € 5.000. Deze werd namens de Lions overhandigd door Kees Heegsma. Hartelijk dank! Wij gaan de opbrengst weer bestemmen voor enkele bouwprojecten in het kinderdorp Bulamu in Oeganda.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Volg ons