Stichting Kinderhulp Oeganda - Part 6

Welkom

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.
29 januari 2020

Scheikunde

Voor het nieuwe klaslokaal bij de secondary school zijn laboratoriumspullen aangeschaft. Deze zullen gebruikt worden bij het practicum voor chemie en natuurkunde.

Voorraad lesboeken

Daarbij zijn ook bijbehorende lesboeken aangeschaft. Deze boeken zitten in een metalen kast met een slot erop. Deze kast is gemaakt door de praktijkschool metaalbewerking op Bulamu.

Meer foto’s.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Nijkerk bouwt

Een groep van 14 jongeren van het Corlaer College in Nijkerk is in 2019 op Afrika-expeditie geweest. Zij kozen voor een project op Bulamu.

Na het geld bij elkaar te sponsoren zijn ze van 1 april tot 11 april naar Oeganda geweest en hebben meegeholpen aan de bouw van een leslokaal voor de secondary school. Ook zijn ze voor ontspanning naar een natuurpark geweest.

Nijkerk resultaat

Zij hebben geslapen op de compound, in het guesthouse. Daarvoor heeft ieder een nieuw bed en matras aangeschaft en dat later weer beschikbaar gesteld aan het dorp. Na afloop van de reis bleek dat ze nog ruim € 3.000 extra geld hadden en hebben dat vervolgens aan onze stichting geschonken.

Het gebouw is nu klaar en het resultaat mag er zijn, een aanwinst voor de secondary school!

Meer foto’s.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

20 december 2019

Kerstkaart

Als Stichting Kinderhulp Oeganda willen wij ieder hartelijk bedanken voor de steun die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen. Steun voor onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van het (wees)kinderdorp Bulamu in Oeganda en voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor de kinderen. Mede daardoor hebben we weer veel kunnen realiseren.

We wensen u fijne feestdagen en voor het nieuwe jaar 2020 alle goeds en voorspoed toe. Ook hopen we weer op u te mogen rekenen.

Logo

contact: Frits van der Heide
mail: info@stichtingkinderhulpoeganda.nl
bankrekening: NL27RABO0300677162

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

21 november 2019

Vijf jaar

Vandaag is het onze verjaardag. Wij bestaan 5 jaar. De stichting werd opgericht op 21 november 2014. Wij zijn zeer dankbaar voor alle giften en steun die wij mochten ontvangen voor het kinderdorp Bulamu.

Tijdens het Bulamudiner hebben we dit ook al gevierd. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in de BeachClub afgelopen zaterdag. We hebben een zeer gezellige avond gehad in een ontspannen sfeer. Met mooie zang, verrassende dans en heerlijk eten. De opbrengst was maar liefst € 1800. Dit kunnen we weer goed besteden.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

14 november 2019

Kinderen uit school

Er is weer veel bereikt zoals bedden voor de meisjesgroepen, lesmateriaal, een nieuw lesloaal bij de secondary school, onderhoud van de familiehuizen en aanpassingen aan het terrein. En er zijn meer kinderen in de opvang dan ooit. U leest dit allemaal in de nieuwsbrief met hierin ook de nieuwe plannen.

De Actie Warm Hart van KRO-NCRV is eind september afgelopen. In eerdere berichten werd u opgeroepen op ons te stemmen. Helaas hebben we de finaleplaats niet gehaald, maar we zijn blij met alle stemmen die we kregen. Zo zijn wij ook weer onder de aandacht gekomen van velen.

We vieren dit jaar ook ons 5-jarig jubileum. De stichting werd opgericht op 21 november 2014. Wij zijn zeer dankbaar voor alle giften en steun die wij mochten ontvangen voor het kinderdorp Bulamu. Voor ons reden genoeg om dit werk voort te zetten!

Lees de nieuwsbrief.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

9 november 2019

Nieuwe trap en weg op het middenterrein

Op het terrein (compound) hebben we diverse aanpassingen en verbeteringen kunnen aanbrengen. Tijdens regenval was het moeilijk om naar een lager of hoger gelegen gedeelte van het terrein te gaan. Met ruim 800 kinderen is er natuurlijk veel loopverkeer tussen huizen, scholen, keuken en kerk. Er zijn enkele trappen gemaakt, zodat de loopruimtes beter begaanbaar worden.

Er is een trap aangelegd van de nieuwe primary school naar het lagere deel waar de toiletten en keuken zijn. Bij de centrale opgang midden op het terrein is naast een trap ook een betonnen oprit voor de auto`s gemaakt, om de bevoorrading van de keuken te verzorgen.

Afwatering

De familiehuizen staan in twee rijen, afgescheiden door een waterkerende stenen muur. Beide rijen zijn nu verbonden door trappen. Ook zijn de waslijnen die naast de huizen stonden naar een hoger gelegen gedeelte verplaatst, zodat daar ook een vrij loopgedeelte is ontstaan. Alles sluit nu op elkaar aan.

Ook is er bij de keuken en de kerk een waterafvoersysteem aangelegd. Dit is nodig om het water in de regentijd beter af te voeren en zo de begaanbaarheid bij de maaltijdvoorziening te verbeteren.

Meer foto’s.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Bulamudiner

Wij nodigen u hierbij van harte uit, als sponsoren en vrienden van Bulamu, voor een benefietdiner op 16 november in de Beach Club te Lemmer. Naast lekker eten en onderlinge gezelligheid kunt u ook genieten van dans en muziek. En u steunt tevens het goede doel (€10,00 van de inleg).

Graag opgeven vóór 10 november a.s. Kijk voor het programma op het affiche of hier als document.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Whiteboard

Dankzij enkele giften hebben we diverse nieuwe materialen en leermiddelen kunnen aanschaffen. Zo zijn er diverse whiteboards en bulletin boards aangeschaft. Deze worden gebruikt in de lokalen en ook om informatie door te geven aan de kinderen.

Bedden in de meisjeskamer

Voor de kinderen in de familiehuizen zijn lang niet genoeg slaapplaatsen, velen slapen op de grond of soms met vier tegelijk op een eenpersoonsbed. Als het voor onze stichting financieel even kan, laten wij dan ook regelmatig extra bedden aanschaffen. Zo zijn na een mooie gift weer diverse bedden en matrassen gekocht, zodat er nu in twee meisjeshuizen niemand meer op de grond hoeft te slapen. Natuurlijk is ons streven om ook de andere kinderen allemaal een bed aan te kunnen bieden.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Vakopleiding metaalbewerking

De container die eerder met hulpgoederen naar het kinderdorp ging, stond sinds enkele jaren leeg en werd niet gebruikt. Sinds kort is er een vakopleiding voor metaalbewerking gehuisvest. De kinderen die interesse hebben krijgen hier praktische les in dit vak om later in de maatschappij een voordeel te hebben bij het zoeken naar een baan.

Omdat de container niet meer waterdicht was hebben we er een dakconstructie overheen gemaakt. Er zijn twee lichtopeningen (ramen) gemaakt en ook de elektrische voorziening is geregeld. De jeugd heeft samen met de leraar ondertussen al bedden gemaakt voor de familiehuizen en ook de kozijnen voor het nieuw gebouwde klaslokaal bij de secondary school zijn hier gefabriceerd.

Het mes snijdt aan twee kanten want naast de opleiding en de ervaring die leerlingen krijgen, kunnen ook de gemaakte producten goed gebruikt worden in het dorp zelf. Dit is weer een mooie opwaardering van het onderwijs, wat hier vol overgave gegeven wordt aan de kinderen.

Kijk ook bij de foto’s op de website

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Bijeenkomst met Nijkerk

Op vrijdag 13 september ontvingen wij in Lemmer de groep van het Corlaer college uit Nijkerk. Zij werden vertegenwoordigd door drie leerlingen en twee docenten. Het vijftal maakte deel uit van de Afrika-expeditie van hun school. Zij kozen voor Bulamu. In het voorjaar hebben zij gebouwd aan een klaslokaal voor de secondary school.

Na een hartelijk welkom met koffie, thee en suikerbrood, werd een fotopresentatie gegeven over onze activiteiten in Bulamu tot nu toe. Daarna hebben de docenten een inleiding gegeven op de Afrika-expeditie en hebben de leerlingen per dag verteld wat ze gedaan en beleefd hebben tijdens hun verblijf. Het was voor iedereeen allemaal heel herkenbaar. Bijzonder inspirerend en motiverend om zo met elkaar ervaringen uit te wisselen.

De leerlingen hebben zelf het geld bijeen gebracht om de expeditie en de bouw te financieren. Daarna was er nog geld over. Een bedrag van €3000 hebben zij overgemaakt naar onze stichting om te besteden aan de verdere ontwikkeling en de zorg voor het kinderdorp. Nijkerk, heel erg bedankt!

2 reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Volg ons