Stichting Kinderhulp Oeganda - Part 7

Welkom

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.


Bouwgroep Lemmer

Donderdag 31 mei vertrekken ze naar Oeganda, 14 Lemsters en 3 personen uit Groningen. Ze gaan een lagere school bouwen voor de ruim 380 kinderen in het wees-kinderdorp Bulamu. De voorbereidingen zijn getroffen waaronder diverse acties om het nodige geld bijeen te krijgen.

Mede door de vele giften (vaak grote) vanuit de Lemster gemeenschap en bedrijven kan de groep met dit project starten. Ook in Oeganda staat alles klaar voor bouw. De fundering is gemaakt en dus kunnen ze bij aankomst meteen aan de slag.

Mocht u de bouw willen steunen (graag), en/of de reis en bouwactiviteiten willen volgen dat kan via onze berichten hier en op Facebook

Bijgaande foto – Lemsters en oud-Lemsters die zich gaan inzetten voor dit kinderdorp.
Vanaf links: Dré Schulte, Frits van der Heide, Roelie de Haan, Geertje Hoekstra, Jappie de Haan, Meta Mulder, Sietske Schulte, Marten Speerstra, Jan Mulder, Geke van der Heide, Pier Hoekstra, Murk Hoekstra, Theo de Witte, Hessy Hoekstra.

(bron Lemsternijs).

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

14 mei 2018

Fundering schoolgebouw

Het gaat voorspoedig met de bouwwerkzaamheden in Bulamu. De lokale aannemer geeft ons een indruk van de vorderingen daar. Het 7e huis is zover opgebouwd dat het gestukadoord kan worden, de betonvloer van de school is ver gevorderd. De septische put van de sanitaire unit is ook al bijna klaar. En er is begonnen met het maken van een keuken in huis 13.

Kijk ook bij de foto’s op de website

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Sponsorloop

De Nationale Voetbalschool organiseerde voor de vijfde keer de JAKO-voetbaldagen bij CVVO Lemmer van 30 april t/m 3 mei 2018. Er is een sponsorloop gehouden voor ons bouwproject in Oeganda. Alle deelnemers heel erg bedankt!


Wauw, wauw, wauw! Wat hebben jullie goed je best gedaan voor de sponsorloop. Jullie hebben een geweldig bedrag opgehaald, namelijk €2812,20. Stichting Kinderhulp Oeganda, wij wensen jullie heel veel succes aankomende maand in Oeganda!
bron: de Nationale Voetbalschool

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

16 maart 2018

School bouwen

Wij zijn een nieuwe actie gestart: we gaan een school bouwen in het kinderdorp Bulamu. Deze basisschool (primary school) is hard nodig om voor goed onderwijs te zorgen. Dan hoeven de woonhuizen niet meer als leslokaal te dienen en kunnen de kinderen naar een echte school.

De voorbereidingen zijn op dit moment in volle gang. Begin juni gaat een werkgroep uit Lemmer naar het kinderdorp om daadwerkelijk mee te bouwen aan de basisschool.

U kunt ook meehelpen door deze actie te steunen!
Hier kunt u de flyer voor deze actie bekijken.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Shirts van het Kompas

In februari heeft Frits van der Heide een bezoek gebracht aan Bulamu Children’s Village. Het was goed om weer daar te zijn: met eigen ogen te zien hoe het gaat met de kinderen, weer opnieuw contacten te leggen en op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken. Daarnaast was de reis bedoeld om voorbereidingen te treffen voor de bouw van een primary school (basisschool).

Frits kwam niet met lege handen – hij had het complete voetbaltenue mee van het Schippersinternaat Het Kompas uit Lemmer. De kinderen waren erg blij met de nieuwe outfit, stuk voor stuk trots om bij het voetbalteam te horen met een professionele uitstraling.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

3 februari 2018

Muur tussen huizen

We hebben in de maand januari een muur kunnen realiseren tussen de twee rijen huizen. Er staan 6 huizen een beetje lager dan de andere huizen en bij hevige regenval wordt het water niet goed afgevoerd. Het water stroomt dan naar de lagere gedeelten waardoor de onderste huizen vochtproblemen krijgen. Daarvoor is nu deze muur gebouwd met een goed afvoersysteem zodat het regenwater ook op een juiste manier wordt afgevoerd. Dit is een verbetering voor zowel de duurzaamheid van de huizen en als ook voor de gezondheid van de kinderen.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

22 december 2017

Kerst 2017

Aan allen die het kinderdorp Bulamu een warm hart toedragen
Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

To all that carry Bulamu Children’s Village in their heart
Merry Christmas and a happy new year.

Bank account NL27 RABO 0300677162

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Start zendingsproject op de Arke

Er is nieuws van het zendingsproject op CBS de Arke. Elke maandag nemen de kinderen geld mee om te sparen voor het project en dat heeft tot nu toe al € 1.500 opgeleverd. Deze voorlopige opbrengst wordt overgemaakt naar onze stichting zodat het ook meteen beschikbaar komt. Een mooi kerstcadeau voor de kinderen van Bulamu. Heel hartelijk bedankt!


Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Tekeningen Arke groep 3

Groep drie van CBS de Arke hebben tekeningen gemaakt voor de kinderen op de primary school in het kinderdorp Bulamu. Sibbele en Geartje Witteveen uit Oosterzee zijn onlangs in Oeganda geweest en hebben de tekeningen aan de kinderen gegeven. Ze waren zeer verrast en blij met dit gebaar van de Lemster kinderen.


één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

23 november 2017

Gift kringloopcentrum Marum

Geertje Hoekstra kwam tijdens een vakantietrip in gesprek over onze activiteiten en de hulp die wij bieden aan het kinderdorp Bulamu in Oeganda. Een vrijwilliger bij het kringloopcentrum ‘t Trefpunt Marum was onder de indruk van onze inzet en heeft onze stichting voorgedragen om te steunen.

Dit kreeg afgelopen week een vervolg: de vrijwilliger uit Marum kwam langs om een cheque van 1000 euro aan te bieden. Prachtig, wat een mooi en dankbaar gebaar! We zijn haar en het kringloopcentrum dan ook zeer erkentelijk (en natuurlijk Geertje ook).

Wat een gesprek over onze stichting al niet kan opleveren, dus blijf onze stichting promoten!


één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Volg ons