Stichting Kinderhulp Oeganda - Part 7

Welkom

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.
14 november 2019

Kinderen uit school

Er is weer veel bereikt zoals bedden voor de meisjesgroepen, lesmateriaal, een nieuw lesloaal bij de secondary school, onderhoud van de familiehuizen en aanpassingen aan het terrein. En er zijn meer kinderen in de opvang dan ooit. U leest dit allemaal in de nieuwsbrief met hierin ook de nieuwe plannen.

De Actie Warm Hart van KRO-NCRV is eind september afgelopen. In eerdere berichten werd u opgeroepen op ons te stemmen. Helaas hebben we de finaleplaats niet gehaald, maar we zijn blij met alle stemmen die we kregen. Zo zijn wij ook weer onder de aandacht gekomen van velen.

We vieren dit jaar ook ons 5-jarig jubileum. De stichting werd opgericht op 21 november 2014. Wij zijn zeer dankbaar voor alle giften en steun die wij mochten ontvangen voor het kinderdorp Bulamu. Voor ons reden genoeg om dit werk voort te zetten!

Lees de nieuwsbrief.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

9 november 2019

Nieuwe trap en weg op het middenterrein

Op het terrein (compound) hebben we diverse aanpassingen en verbeteringen kunnen aanbrengen. Tijdens regenval was het moeilijk om naar een lager of hoger gelegen gedeelte van het terrein te gaan. Met ruim 800 kinderen is er natuurlijk veel loopverkeer tussen huizen, scholen, keuken en kerk. Er zijn enkele trappen gemaakt, zodat de loopruimtes beter begaanbaar worden.

Er is een trap aangelegd van de nieuwe primary school naar het lagere deel waar de toiletten en keuken zijn. Bij de centrale opgang midden op het terrein is naast een trap ook een betonnen oprit voor de auto`s gemaakt, om de bevoorrading van de keuken te verzorgen.

Afwatering

De familiehuizen staan in twee rijen, afgescheiden door een waterkerende stenen muur. Beide rijen zijn nu verbonden door trappen. Ook zijn de waslijnen die naast de huizen stonden naar een hoger gelegen gedeelte verplaatst, zodat daar ook een vrij loopgedeelte is ontstaan. Alles sluit nu op elkaar aan.

Ook is er bij de keuken en de kerk een waterafvoersysteem aangelegd. Dit is nodig om het water in de regentijd beter af te voeren en zo de begaanbaarheid bij de maaltijdvoorziening te verbeteren.

Meer foto’s.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Bulamudiner

Wij nodigen u hierbij van harte uit, als sponsoren en vrienden van Bulamu, voor een benefietdiner op 16 november in de Beach Club te Lemmer. Naast lekker eten en onderlinge gezelligheid kunt u ook genieten van dans en muziek. En u steunt tevens het goede doel (€10,00 van de inleg).

Graag opgeven vóór 10 november a.s. Kijk voor het programma op het affiche of hier als document.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Whiteboard

Dankzij enkele giften hebben we diverse nieuwe materialen en leermiddelen kunnen aanschaffen. Zo zijn er diverse whiteboards en bulletin boards aangeschaft. Deze worden gebruikt in de lokalen en ook om informatie door te geven aan de kinderen.

Bedden in de meisjeskamer

Voor de kinderen in de familiehuizen zijn lang niet genoeg slaapplaatsen, velen slapen op de grond of soms met vier tegelijk op een eenpersoonsbed. Als het voor onze stichting financieel even kan, laten wij dan ook regelmatig extra bedden aanschaffen. Zo zijn na een mooie gift weer diverse bedden en matrassen gekocht, zodat er nu in twee meisjeshuizen niemand meer op de grond hoeft te slapen. Natuurlijk is ons streven om ook de andere kinderen allemaal een bed aan te kunnen bieden.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Vakopleiding metaalbewerking

De container die eerder met hulpgoederen naar het kinderdorp ging, stond sinds enkele jaren leeg en werd niet gebruikt. Sinds kort is er een vakopleiding voor metaalbewerking gehuisvest. De kinderen die interesse hebben krijgen hier praktische les in dit vak om later in de maatschappij een voordeel te hebben bij het zoeken naar een baan.

Omdat de container niet meer waterdicht was hebben we er een dakconstructie overheen gemaakt. Er zijn twee lichtopeningen (ramen) gemaakt en ook de elektrische voorziening is geregeld. De jeugd heeft samen met de leraar ondertussen al bedden gemaakt voor de familiehuizen en ook de kozijnen voor het nieuw gebouwde klaslokaal bij de secondary school zijn hier gefabriceerd.

Het mes snijdt aan twee kanten want naast de opleiding en de ervaring die leerlingen krijgen, kunnen ook de gemaakte producten goed gebruikt worden in het dorp zelf. Dit is weer een mooie opwaardering van het onderwijs, wat hier vol overgave gegeven wordt aan de kinderen.

Kijk ook bij de foto’s op de website

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Bijeenkomst met Nijkerk

Op vrijdag 13 september ontvingen wij in Lemmer de groep van het Corlaer college uit Nijkerk. Zij werden vertegenwoordigd door drie leerlingen en twee docenten. Het vijftal maakte deel uit van de Afrika-expeditie van hun school. Zij kozen voor Bulamu. In het voorjaar hebben zij gebouwd aan een klaslokaal voor de secondary school.

Na een hartelijk welkom met koffie, thee en suikerbrood, werd een fotopresentatie gegeven over onze activiteiten in Bulamu tot nu toe. Daarna hebben de docenten een inleiding gegeven op de Afrika-expeditie en hebben de leerlingen per dag verteld wat ze gedaan en beleefd hebben tijdens hun verblijf. Het was voor iedereeen allemaal heel herkenbaar. Bijzonder inspirerend en motiverend om zo met elkaar ervaringen uit te wisselen.

De leerlingen hebben zelf het geld bijeen gebracht om de expeditie en de bouw te financieren. Daarna was er nog geld over. Een bedrag van €3000 hebben zij overgemaakt naar onze stichting om te besteden aan de verdere ontwikkeling en de zorg voor het kinderdorp. Nijkerk, heel erg bedankt!

2 reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Cheque soroptimisten

We hebben een gift ontvangen van de soroptimistenclub “De Eemsmond” uit Groningen. Een cheque van € 1.000,00 voor de aanschaf van noodzakelijke nieuwe bedden en voor bulletin boards en white boards voor gebruik in de school. Op de foto vindt de overhandiging plaats van de cheque door de presidente van de club, Jet van der Heide aan de voorzitter van Stichting Kinderhulp Oeganda, haar broer Frits van der Heide.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Stem warmhartactie

De KRO-NCRV heeft Stichting Kinderhulp Oeganda genomineerd voor de “Actie Warm Hart” welke door deze twee omroepen is georganiseerd. Het goede doel met de meeste stemmen maakt kans op één van de prijzen van € 10.000, € 5.000, € 2.500 of € 1.000. Uw stem is dus een geweldige steun voor de weeskinderen in het kinderdorp Bulamu in Oeganda.

Het stemmen kan alleen via internet en gaat als volgt:
Ga naar www.kro-ncrv.nl/warmhart/stichting-kinderhulp-oeganda, dan komt u op onze stempagina en kunt u uw stem op ons uitbrengen. Het stemmen kan van 11 juni tot 30 september.

Logo

Ieder e-mailadres kan stemmen dus geef dit bericht ook door aan familie en vrienden.
Deel ook het bericht op de facebookpagina van onze stichting want

Samen kunnen we het verschil maken.

Alvast bedankt voor uw stem!

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Nominatie warmhartactie

Wij zijn genomineerd voor de actie Warm Hart van de KRO-NCRV. De genomineerde goede doelen komen op de actiepagina van de omroep en dan kan er vanaf 11 juni op één van deze goede doelen worden gestemd. De 5 goede doelen die de meeste stemmen weten te verzamelen maken kans op de geldprijzen van €10000, €5000 en €1000.

We rekenen op uw hulp. Stem voor onze stichting. Zodra er gestemd kan worden laten we u weten via welke link u uw stem kunt uitbrengen.

Samen maken we het verschil!

(bron Lemsternijs).

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

3 mei 2019

Sponsorloop

De Nationale Voetbalschool organiseerde bij CVVO Lemmer weer de JAKO-voetbaldagenvan 29 april tot en met 2 mei 2018. De voetbaljeugd heef na 4 dagen sporten deze voetbaldagen afgesloten met een sponsorloop. De opbrengst is bestemd voor ons doel. Het resultaat is geweldig maar liefst € 2.645,55 is er bij elkaar gelopen.

We kunnen dit heel goed gebruiken en zullen het besteden aan o.a. nieuwe bedden voor de Bulamu-kinderen, want de meesten slapen nog op de grond. Ook zal een gedeelte gebruikt worden voor de nieuwe op te zetten vakopleiding metaalbewerking.

De organisatoren Gerben Visser en Rixt Heegsma, samen met veel vrijwilligers, willen wij van harte bedanken voor hun initiatief om met de opbrengst van de sponsorloop onze stichting te ondersteunen. En daarmee direct de kinderen van Bulamu te helpen. Echt heel mooi!

bron: de Nationale Voetbalschool
Ook hier staan vele foto’s van het evenement.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Volg ons