Stichting Kinderhulp Oeganda - Part 9

Welkom

De Stichting Kinderhulp Oeganda helpt en ondersteunt kinderen en weeskinderen die (nog) niet in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen en ook (nog) niet in staat zijn zichzelf te voorzien van huisvesting, levensonderhoud en scholing. Ook ondersteunt zij kinderen die wel in staat zijn zelf beslissingen en verantwoordelijkheden te kunnen en willen nemen voor hun toekomst. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit kunnen initiatieven zijn op gebied van huisvesting, scholing, voeding, kleding en gezondheidszorg. De stichting initieert, stimuleert, activeert en coördineert activiteiten die hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houden.

Shirts van het Kompas

In februari heeft Frits van der Heide een bezoek gebracht aan Bulamu Children’s Village. Het was goed om weer daar te zijn: met eigen ogen te zien hoe het gaat met de kinderen, weer opnieuw contacten te leggen en op de hoogte te zijn van de laatste stand van zaken. Daarnaast was de reis bedoeld om voorbereidingen te treffen voor de bouw van een primary school (basisschool).

Frits kwam niet met lege handen – hij had het complete voetbaltenue mee van het Schippersinternaat Het Kompas uit Lemmer. De kinderen waren erg blij met de nieuwe outfit, stuk voor stuk trots om bij het voetbalteam te horen met een professionele uitstraling.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

3 februari 2018

Muur tussen huizen

We hebben in de maand januari een muur kunnen realiseren tussen de twee rijen huizen. Er staan 6 huizen een beetje lager dan de andere huizen en bij hevige regenval wordt het water niet goed afgevoerd. Het water stroomt dan naar de lagere gedeelten waardoor de onderste huizen vochtproblemen krijgen. Daarvoor is nu deze muur gebouwd met een goed afvoersysteem zodat het regenwater ook op een juiste manier wordt afgevoerd. Dit is een verbetering voor zowel de duurzaamheid van de huizen en als ook voor de gezondheid van de kinderen.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

22 december 2017

Kerst 2017

Aan allen die het kinderdorp Bulamu een warm hart toedragen
Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

To all that carry Bulamu Children’s Village in their heart
Merry Christmas and a happy new year.

Bank account NL27 RABO 0300677162

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Start zendingsproject op de Arke

Er is nieuws van het zendingsproject op CBS de Arke. Elke maandag nemen de kinderen geld mee om te sparen voor het project en dat heeft tot nu toe al € 1.500 opgeleverd. Deze voorlopige opbrengst wordt overgemaakt naar onze stichting zodat het ook meteen beschikbaar komt. Een mooi kerstcadeau voor de kinderen van Bulamu. Heel hartelijk bedankt!


Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Tekeningen Arke groep 3

Groep drie van CBS de Arke hebben tekeningen gemaakt voor de kinderen op de primary school in het kinderdorp Bulamu. Sibbele en Geartje Witteveen uit Oosterzee zijn onlangs in Oeganda geweest en hebben de tekeningen aan de kinderen gegeven. Ze waren zeer verrast en blij met dit gebaar van de Lemster kinderen.


één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

23 november 2017

Gift kringloopcentrum Marum

Geertje Hoekstra kwam tijdens een vakantietrip in gesprek over onze activiteiten en de hulp die wij bieden aan het kinderdorp Bulamu in Oeganda. Een vrijwilliger bij het kringloopcentrum ’t Trefpunt Marum was onder de indruk van onze inzet en heeft onze stichting voorgedragen om te steunen.

Dit kreeg afgelopen week een vervolg: de vrijwilliger uit Marum kwam langs om een cheque van 1000 euro aan te bieden. Prachtig, wat een mooi en dankbaar gebaar! We zijn haar en het kringloopcentrum dan ook zeer erkentelijk (en natuurlijk Geertje ook).

Wat een gesprek over onze stichting al niet kan opleveren, dus blijf onze stichting promoten!


één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

20 oktober 2017

Nieuwe secretaris

Op 3 oktober 2017 is de samenstelling van het stichtingsbestuur gewijzigd. Willem Frankena als secretaris en Piet van der Velde als bestuurslid waren vanaf het eerste uur betrokken bij de stichting. Zij hebben aangegeven te willen stoppen met de bestuursfunctie, maar blijven wel actief in de projectgroep. Wij danken hen zeer voor het werk wat zij gedaan hebben in het bestuur. Vanuit de projectgroep hebben Sytske Schulte en Geertje Hoekstra aangegeven de vacante functies te willen invullen, nu als respectievelijk eerste en tweede secretaris. We heten beiden van harte welkom in het bestuur van de stichting!

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

14 oktober 2017

Zes huizen klaar

Afgelopen zomer is ook het laatste huis helemaal afgebouwd en dus zijn alle 6 casco`s ook daadwerkelijk helemaal klaar en bewoond door de kinderen. Er is een nieuwe verdeling van de kinderen gekomen en ook zijn er twee nieuwe huismoeders bij komen wonen. Er zijn nu vijf huismoeders die de kinderen geborgenheid geven en met warmte de familiehuizen leiden.
Drie van de huizen zijn nog tijdelijk in gebruik als lagere school. Natuurlijk willen we ook graag een lagere school realiseren zodat ook deze drie huizen voor bewoning kunnen worden omgebouwd.
Dit zal voor het kinderdorp een hele verbetering zijn, vooral in de huisvesting en scholing voor de kinderen.
De kinderen en de leiding zijn blij en wij zijn tevreden en trots dat dit geklaard is.

Geen reacties geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Start zendingsproject op de Arke

Het zendingsproject van het nieuwe schooljaar 2017 op CBS de Arke is bestemd voor onze stichting. Frits van der Heide is gisteren bij alle groepen langs geweest om te vertellen hoe de kinderen in het kinderdorp in Oeganda leven. Om deze kinderen te helpen gaan de leerlingen van de Arke sparen door elke maandag zendingsgeld mee te nemen. We hopen dat heel veel leerlingen meehelpen.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Pasen omslag 2017

Tijdens de veertigdagentijd hebben de kerken in Lemmer gespaard voor het project ‘Onderwijs maakt een wereld van verschil’ van de vier goede doelen stichtingen in Lemmer. Deze stichtingen zetten zich zetten in voor onderwijs aan kinderen in vier Afrikaanse landen: Guela Bomah in Guinee, YOEF in Kenia, Care4Gambia in Gambia en Kinderhulp (in) Oeganda. Het doel was om zoveel mogelijk kinderen een jaar lang te ondersteunen voor lager en voortgezet onderwijs.

Presentatie op 5 maart

De opbrengst van deze spaaractie bedraagt meer dan 8.000 euro. Deze opbrengst is gelijkelijk verdeeld over de vier stichtingen die hiermee aan de slag kunnen. Zo kunnen een groot aantal kinderen in vier Afrikaanse landen onderwijs volgen en kunnen we daadwerkelijk ‘het verschil maken’. Namens de deelnemende stichtingen willen we iedereen hartelijk bedanken die hebben meegewerkt aan het behalen van dit fantastische resultaat.

Kinderhulp Oeganda zal het geld inzetten voor het betalen van schoolgeld en het aanschaffen van lesmateriaal voor kinderen op de basisschool in Bulamu village.

één reactie geplaatst

Klik hier om een reactie plaatsen

Volg ons