Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken in deze privacyverklaring duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met het gebruik van jouw gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Over ons

Stichting Kinderhulp Oeganda helpt (wees)kinderen door middel van projecten in Oeganda. Wij delen onze informatie met belangstellenden, sponsoren en donateurs onder andere via onze website en facebookpagina. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig behandeld. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Je kunt over deze verklaring altijd contact met ons opnemen.

Stichting Kinderhulp Oeganda | KvK 61947342
Pollux 8 8531 NV Lemmer | 0514 562 987
info@stichtingkinderhulpoeganda.nl

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen de gegevens die jij aan ons verstrekt, bij het gebruik van onze website, in correspondentie of telefonisch. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Wij vermelden namen van donateurs en sponsoren op de website uitsluitend met toestemming van personen die deze donateurs of sponsoren vertegenwoordigen. Op verzoek van bedrijven, organisaties en particulieren is het ook mogelijk een logo te plaatsen en/of een link naar een website op te nemen.

Wij vermelden de namen van de bestuursleden van de stichting op onze website, evenals de namen van de leden van de werkgroep. Wij doen dit uitsluitend met toestemming van de betreffende personen.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

Jouw gegevens op stichtingkinderhulpoeganda.nl

De website en e-mail wordt gehost bij Xel Media BV. Als jij contact opneemt via het contactformulier of via e-mail, dan worden de gegevens die jij meestuurt, zoals je naam en emailadres, als e-mail opgeslagen op de mailserver.

Onze website verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Kinderhulp Oeganda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Voor statistieken gebruiken we Google Analytics. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Jouw gegevens worden ook niet gedeeld met andere diensten en producten. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bewaren en beveiligen

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. De gegevens voor onze administratie bewaren we tenminste 4 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen en een overzicht te houden over de historische gebeurtenissen.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Jouw persoonsgegevens zullen wij nooit verkopen aan andere partijen.

Websites van derden

Jij kunt ons volgen op Facebook, daartoe is op onze website een link opgenomen naar onze facebookpagina. Op onze website kan je ook links naar andere websites aantreffen.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Lees altijd voor gebruik de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan. De privacyverklaring van facebook vind je hier.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je hiervoor een schriftelijk verzoek doen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Je kunt je verzoek aan ons emailen via info@stichtingkinderhulpoeganda.nl
Indien – ongeacht de reden – de communicatie met Stichting Kinderhulp Oeganda niet naar wens verloopt heb je uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen

Wij kunnen deze privacyverklaring indien nodig bijwerken of wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 19 september 2018.

Volg ons